युग पाठक

युग पाठक

लेखक/पत्रकारको परिचय बनाएका पाठकका 'उर्गेनको घोडा', 'माङ्गेनाः नेपाल मन्थन' पुस्तक प्रकाशित छन् । उनी चेतलुङका सम्पादक पनि हुन् ।